เคล็ดลับการเล้าโลมเพื่อการร่วมเพศที่ดีกว่า

เคล็ดลับการเล้าโลมเพื่อการร่วมเพศที่ดีกว่า

เคล็ดลับการเล้าโลมเพื่อการร่วมเพศที่ดีกว่า

การเล้าโลม คือ การมีปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายและอารมณ์ของคู่รักซึ่งนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การเล้าโลมนั้นหมายรวมถึงวิธีที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของคู่นอน ซึ่งมีหลายวิธี เช่น จูบ ลูบไล้ หรือการทำออรัลเซ็กส์

การสัมผัสร่างกายคู่นอนคือวิธีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศด้วยมือ จัดเป็นวิธีเล้าโลมอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ การกระตุ้นด้วยการสัมผัสร่างกายอาจช่วยให้คู่นอนถึงจุดสุดยอดได้ โดยผลิตสารหล่อลื่นช่วยเพื่อลดการเสียดสีมากเกินไป การสัมผัสร่างกายสำหรับเล้าโลมคู่รักทำได้ทั้งชายและหญิง

ทำไมการเล้าโลมถึงสำคัญกับผู้หญิง ?

การเล้าโลมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการร่วมเพศ โดยเฉพาะกับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงใช้เวลาไปถึงจุดสุดยอดหรือ orgasm นานกว่าผู้ชาย โดยผู้ชายและผู้หญิงมีความคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ชายมุ่งให้ความสำคัญกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศสำหรับสอดใส่ร่วมเพศ ส่วนผู้หญิงไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะความต้องการร่วมเพศด้วยกันเท่านั้น การเล้าโลมนับเป็นกิจกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อการตอบสนองของร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกสำหรับผู้หญิง ช่วยให้ร่างกายและจิตใจเตรียมพร้อมก่อนมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งกระตุ้นร่างกายให้ผลิตสารหล่อลื่นออกมาที่ช่องคลอดเพื่อให้พร้อมสอดใส่ได้ง่าย โดยทั่วไปแล้ว การถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงจะต้องมีการผลิตสารหล่อลื่นออกมาที่ช่องคลอดและการปลุกเร้าคลิตอริส
นอกจากนี้ การเล้าโลมยังสำคัญต่อผู้หญิงในแง่ของความรู้สึก โดยผู้หญิงต้องการความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวคู่รักของตน ช่วงเวลาและความใส่ใจในการเล้าโลมของฝ่ายชายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารความคิดผ่านการกระทำที่ช่วยให้ผู้หญิงเข้าใจเจตนารมณ์ของคู่รักได้

ทำไมผู้ชายถึงไม่ชอบเล้าโลม ?

โดยทั่วไปแล้ว การมีเพศสัมพันธ์สำหรับผู้ชายคือการสอดใส่ร่วมเพศ การเล้าโลมคู่รักที่ไม่นำไปสู่การสอดใส่จึงไม่นับเป็นการมีเพศสัมพันธ์สำหรับผู้ชาย โดยผู้ชายมักต้องการร่วมเพศทันที ต่างจากผู้หญิงที่ต้องการการเล้าโลมก่อนมีเพศสัมพันธ์กัน สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายไม่ชอบเล้าโลมเมื่อมีเพศสัมพันธ์นั้นอาจเกิดจากกลัวว่าอวัยวะเพศจะหายแข็งตัว ซึ่งประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อความรู้สึกของฝ่ายชายเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ชายกลัวว่าอวัยวะเพศจะหายแข็งตัว ก็มักรีบสอดใส่อวัยวะเพศและร่วมเพศทันที ส่งผลให้ผู้ชายมักไม่เล้าโลมหรือเล้าโลมเพียงสั้น ๆ เพื่อช่วยรักษาอาการแข็งตัวอวัยวะเพศให้คงอยู่

วิธีเล้าโลมทำได้อย่างไร ?

การเล้าโลมด้วยการสัมผัสร่างกายสำหรับผู้ชาย วิธีเล้าโลมสำหรับกระตุ้นร่างกายของผู้ชายนั้นอาจเริ่มจากการสัมผัสองคชาต โดยใช้มือประคององคชาตของฝ่ายชายและถูขึ้นลง เพื่อกระตุ้นให้อวัยวะเพศแข็งตัว ทั้งนี้ อาจสัมผัสหรือแตะอัณฑะของฝ่ายชาย เพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกเพลิดเพลินและกระตุ้นอารมณ์เพศมากขึ้น

การเล้าโลมด้วยการสัมผัสร่างกายสำหรับผู้หญิง โดยทั่วไปแล้ว วิธีเล้าโลมผู้หญิงคือการกระตุ้นปากช่องคลอด คู่รักอาจสอดนิ้วเข้าไปในช่องคลอดลึกประมาณ 2-3 นิ้วฝ่ายหญิงเพื่อกระตุ้นจุดจีสปอต (G-Spot) ที่มีขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วและอยู่บริเวณผนังช่องคลอดส่วนหน้า หรืออาจใช้นิ้วหัวแม่มือ ฝ่ามือ หรือนิ้วสัมผัสบริเวณปากช่องคลอดด้วยการถู นวด หรือเค้นคลึง ทั้งนี้ ผู้ถูกเล้าโลมควรแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าตนเองชอบลักษณะการเล้าโลมแบบใด เพื่อช่วยให้ได้รับความสุขจากการทำกิจกรรมาทางเพศร่วมกันมากขึ้น

การเล้าโลมเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศโดยการนวดตัวให้กัน

การนวดตัวคู่รักจะช่วยให้อีกฝ่ายผ่อนคลายจากความเครียด รวมทั้งได้สัมผัสร่างกายกันและกันมากขึ้น การนวดสำหรับผ่อนคลายนั้นทำได้ โดยเริ่มหาจุดที่กล้ามเนื้อแข็งตึงและนวดคลายกล้ามเนื้อส่วนนั้น อาจผลัดกันนวดและพูดคุยกัน อีกทั้งดูว่าอีกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจหรือต้องการให้นวดส่วนไหนของร่างกายเป็นพิเศษ นอกจากนี้ การนวดตัวยังกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของคู่นอนได้ โดยมีวิธีการนวดตัวสำหรับกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของชายและหญิง ดังนี้

นวดกระตุ้นอารมณ์เพศสำหรับผู้ชาย อาจเริ่มจากให้ฝ่ายชายนั่งเอนตัวโดยมีหมอนรองหลังหรือคอ อาจใช้สารหล่อลื่นทาให้ทั่วฝ่ามือแล้วถูองคชาตและถุงอัณฑะเบา ๆ เพื่อกระตุ้นให้อวัยวะเพศแข็งตัว โดยบอกให้ฝ่ายชายหายใจลึก ๆ เพื่อป้องกันการหลั่งออกมาก่อน

นวดกระตุ้นอารมณ์เพศสำหรับผู้หญิง ควรให้ฝ่ายหญิงนอนลง จากนั้นเริ่มนวดจากหน้าอก แขน และมือ และนวดวนบริเวณหน้าอกหรือก้น ควรใช้มือสัมผัสบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เพื่อกระตุ้นอารมณ์เพศของฝ่ายหญิง แล้วค่อยนวดอวัยวะสืบพันธุ์เมื่ออีกฝ่ายเริ่มเกิดอารมณ์ร่วม โดยอาจใช้สารหล่อลื่นร่วมด้วย
เล่นเกมปิดตา เกมนี้นับเป็นวิธีหนึ่งของการเล้าโลมที่ช่วยให้คู่นอนมีอารมณ์ร่วมก่อนมีเพศสัมพันธ์แบ่งเป็นฝ่ายเปิดตาและฝ่ายปิดตา โดยฝ่ายปิดตาควรเลี่ยงถูกตัวฝ่ายเปิดตา ในขณะที่ฝ่ายเปิดตาต้องแกล้งสัมผัสร่างกายฝ่ายปิดตาเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่าย การเล่นเกมนี้จะช่วยให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้นานขึ้น

การทานยาหรืออาหารเสริมที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ หรือยาที่ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว ยาปลุกเซ็กซ์ผู้ชาย มีจำหน่ายตามร้านขายยา หรือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีหลากหลายตัวเลือก ตัวชวยที่สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้ชาย เช่น viagra ซึ่งคุณสมบติของไวอากร่านั้นนอกจากจะช่วยกระตุ้นอารมทางเพศแล้ว ในบางยี่ห้อยังสามารถช่วยให้ร่วมกิจกรรมทางเพศได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย หากท่านไม่กล้าเดินเข้าไปยังร้านขายยาและไม่รู้ว่าควรซื้อจากที่ไหน เราขอแนะนำให้ท่านแอดไลน์เข้ามาสอบถามและขอรายละเอียดสินค้าได้หรือดูข้อมุลจากลิ้งค์ด้านล่างครับ

 

เข้าชมหน้าเว็บไซต์คลิ๊กที่นี่!! ดูสินค้าอื่นๆในหน้าเว็บของเรา คลิ๊กที่นี่!!
ลูกค้าสนใจสินค้าต้องการสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ LINE ID : @HAPPYROOM ได้เลยครับ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com